top of page

Kunsthumaniora Brussel geeft mode- en podiumtalent nieuw elan in de hoofdstad

Nieuwe directeur biedt jong talent in mode en podiumtechnieken volwaardig studieaanbod als eerste domeinschool met nieuwe richting kunst & creatie

Nog voor de officiële start van het hernieuwde Nederlandstalig secundair onderwijs op 1 september 2019 wordt de Kunsthumaniora Brussel de eerste domeinschool ‘kunst & creatie’. Hiermee wil de GO! school in de hoofdstad, onder impuls van haar nieuwe directeur Serge Algoet, kinderen op jonge leeftijd een nieuw platform bieden voor de opleiding in mode en podiumtechnieken. Met een performance zetten de leerlingen van de nieuwe richting ‘mode en creatie’ vandaag hun opleiding en talent op een opvallende manier in de schijnwerpers. “Voor het eerst kunnen jongeren met interesse voor mode en podiumtechnieken een humaniora opleiding volgen in de artistieke en creatieve omgeving van een kunsthumaniora. Zo laten we een nieuwe wind waaien in de Brusselse mode- en podiumscene”, zegt Serge Algoet, directeur van de Kunsthumaniora Brussel. En verder: “Om het creatieve talent van de leerlingen ten volle te ontplooien en hen van bij de start te laten kennismaken met podiumkunst, kiezen we voor een integrale aanpak waarbij de leerlingen voortdurend in dialoog gaan met de andere kunstdisciplines en samenwerken met de leerlingen woord, muziek en dans.” Als nieuwe directeur van de eerste Brusselse domeinschool ‘kunst en creatie’ wil Serge Algoet van de Kunsthumaniora Brussel een volwaardige campus voor podiumkunsten maken. Serge Algoet, voormalig directeur van het Koninklijk Atheneum Koekelberg, volgde dit jaar Jurgen Wayenberg op als nieuwe directeur van de Kunsthumaniora Brussel. Wayenberg werd de nieuwe directeur van de GO! Scholengroep Brussel. Algoet heeft de ambitie om de sociaal-culturele mix in de school te vergroten door allochtone ouders en jongeren beter te bereiken. Vaak kennen zij het kunstonderwijs niet of onderschatten ze de doorstroommogelijkheden en toekomstkansen op de arbeidsmarkt “Ik ben absolute voorstander van meer diversiteit in het kunstonderwijs en zal daar samen met mijn leerkrachtenteam de nodige inspanningen voor doen. Daarnaast pleit ik ook voor meer samenwerking met het basisonderwijs. Zo kunnen we het Brusselse creatief talent al op jonge leeftijd warm maken voor de podiumkunsten”, aldus Serge Algoet.

Betere toekomst voor jong talent in mode en podiumtechnieken

Als domeinschool ‘kunst en creatie’ krijgen leerlingen die kiezen voor de nieuwe richtingen ‘mode en creatie’ en ‘podiumtechnieken’ tot 18 uur per week toegespitste opleiding in de vakgebieden mode, creatie en podium technieken. Dit naast de algemene vakken. Zij moeten hiervoor geen specifieke voorkennis hebben en kunnen voor de richting kiezen vanaf het 3de jaar humaniora. Eens afgestudeerd kunnen leerlingen doorstromen naar een opleiding aan de modeacademie of naar een bacheloropleiding podiumtechnieken. Zij kunnen ook meteen aan het werk in de mode-, confectie- of culturele sector.

Ontwerpster Ilke Cop wordt ambassadeur

De kersverse ambassadeur van de nieuwe opleiding is de Brusselse eigenzinnige modeontwerpster Ilke Cop. Ook in het uitwerken van haar ontwerpen en collecties spelen kunst in de meest brede zin van het woord en ethiek een hoofdrol. Zij zal tijdens workshops haar ervaring op het vlak van creatie en inspiratie, maar ook over bedrijfsvoering, delen met de leerlingen. Centraal in haar werk staat eerlijke en ethische mode met een lokaal en gecontroleerde productie en zo laag mogelijke milieu impact.

aldus Ilke Cop.

Laatste berichten
Archief
bottom of page