top of page

KSO UIT DE KAST


Op 13 maart 2019 werd de kast van het KSO voor de 3de maal opengetrokken. Onder de titel ‘KSO uit de Kast’ brengen de KSO-scholen het Kunstsecundair Onderwijs op ludieke, actieve wijze in de openbaarheid. Naar aanleiding van deze dag wordt er jaarlijks onderzoek verricht naar een specifiek thema. Dit jaar was dat het vervolg op het diploma KSO. Gezien vele ouders, én ook beleidsmakers, geen eigen voorgeschiedenis in het KSO hebben, is het thema van de loopbaan van een KSO-leerling vaak een redelijk schimmig perspectief. We mogen zeker ook zeggen dat onbekend daarom ook onbemind maakt. Laatstejaars leerlingen uit het Kunstsecundair Onderwijs kunnen na hun 6de jaar kiezen uit een brede waaier van hogere studies en beroepen in de artistieke sector maar ook daarbuiten. Te weinig ouders weten dat en laten hun kind daarom vaak niet eens starten in het KSO. Hun vooroordeel over verdere studiemogelijkheden is niet correct.

De bevraging bij laatstejaars KSO-leerlingen uit 30 scholen toont immers hoe uiteenlopend en divers de verdere studiekeuze is. Een absolute meerderheid van laatstejaars KSO leerlingen (91%) wil verder studeren en vindt zich hiervoor goed voorbereid. 69% van hen kiest voor een academische bachelor en 24% voor een professionele bachelor. Daarbij valt op dat 1 op 3 leerlingen kiest voor een studierichting buiten het hoger kunstonderwijs. Vooral leerlingen woord en drama (62%) en beeldende kunst (68%) kiezen voor zeer uiteenlopende niet artistieke studiedomeinen. Van de leerlingen muziek kiest een meerderheid van 86% voor het hoger kunstonderwijs. Dat geldt ook voor 1 op 2 leerlingen dans. Leerlingen die voor het KSO kiezen, willen hun creatief talent ontwikkelen. Dat wil echter niet zeggen dat ze enkel voor een artistieke carrière kunnen kiezen. Net dat creatieve talent is hun kracht in vele andere domeinen van de samenleving en opent dus ook de deuren naar een brede waaier aan hogere studiemogelijkheden. Op deze ‘Dag van het KSO’ tonen we in heel Vlaanderen en Brussel dat creatief en artistiek talent de samenleving verrijkt en niet in een hokje mag geplaatst worden,” aldus Kris Bauwens, voorzitter van de Kunstgroep, de netoverschrijdende contactgroep van alle Vlaamse homogene KSO-scholen. KSO-leerlingen zwermen breed uit. Recente cijfers van het departement onderwijs bevestigen deze trend. De voorbije 5 jaar stroomde 45% van de KSO leerlingen door naar het niet-artistiek hoger onderwijs. Ruim de helft koos voor een 4- of 5- jarige academische opleiding en bijna 1 op 2 voor een professionele bachelor. “ In tegenstelling tot wat vaak gedacht wordt, kan je met een KSO-diploma ook kiezen voor een niet artistieke studierichting aan de universiteit of hogeschool. Op deze 3de Dag van het KSO willen we ouders en ook alle studiekeuzebegeleiders bewust maken van deze ruime doorstroommogelijkheden. Want nog al te dikwijls oriënteren studiebegeleiders en ook ouders kinderen en jongeren naar de traditionele humaniora studierichtingen vanuit een gebrek aan kennis over het KSO en de toekomstmogelijkheden.”, besluit Kris Bauwens.

KSO uit de kast is een kunstzinnig en netoverschrijdend evenement waaraan alle homogene en niet-homogene scholen van het Nederlandstalig Kunst Secundair Onderwijs (KSO) deelnemen. In 10 steden met KSO-onderwijs konden voorbijgangers op onverwachte plaatsen genieten van creatieve en kleurrijke voorstellingen muziek, dans, woord en beeldende kunst. Hiermee illustreerden de leerlingen waar ze goed in zijn en waar ze zich goed bij voelen. Een vraag die in het KSO nu rondgaat, is wat de overheid plant rond de dubbele finaliteit voor alle Kunstenrichtingen in het KSO. Het feit dat er geen specifieke eindtermen zijn voor Beeldende Kunsten en heel wat Podiumkunsten, en evenmin beroepsprofielen, stelt ons nu voor grote vraagtekens. Creativiteit en welbevinden zijn en blijven de steunpilaren in ons onderwijs. Ze vormen voor KSO-leerlingen de gouden combinatie voor een goede start in het Hoger Onderwijs. Laat dat het doel blijven voor elke KSO-leerling die in september het atelier binnenstapt.

Laatste berichten
Archief
bottom of page