top of page

Een directe aansluiting bij de voorstellen voor hervorming

Belangstellingsgebieden, domeinen en studierichtingen met creativiteit en kunst in het vaandel moeten hun doorstroming naar Hoger Onderwijs en het Hoger Kunstonderwijs (HKO) in het bijzonder kunnen blijven garanderen. Concreet houdt dit in dat er van de 1ste graad tot en met de 3de graad voldoende ruimte voorzien wordt om die aansluiting mogelijk te maken, zonder doorstroming naar andere vormen Hoger Onderwijs uit te sluiten. In het bijzonder wordt hierop aangedrongen voor de opleidingen Ballet én Muziek en Dans. Een brede 1ste graad met als uitgangspunt studiekeuze op basis van talent sluit aan bij het kiezen voor een ruime horizon van de jongere, een helder zelfconcept en bestendigen van keuzevaardigheid.

DSC_0558 kopie.jpeg

Door de verbreding van het domein creatie en kunst in de 2de graad, waartoe nu richtingen in KSO en TSO zitten, zullen er in de 3de graad zowel specialiserende als kwalificerende richtingen zijn. Gezien de fysieke en technische vereisten qua competenties in Ballet, Muziek en Dans moet er opleiding gevrijwaard blijven in het secundair die verder gaat dan ‘proeven’ en ‘smaken’. En voorstel hier is een 6-jarige vooropleiding realiseren, gericht op aansluiting met het Hoger Kunstonderwijs. Voor deze leerlingen zou men ook reeds geschiktheidproeven kunnen overwegen. En tot slot: in het huidige KSO is er een derde leerjaar van de 3de graad als voorbereiding op Hoger Onderwijs. Gezien dit propedeusejaar een zeer hoge doorstroming naar HKO kent, zouden deze voorbereidende leerjaren moeten kunnen opgenomen worden in het voorzien schakeltraject.

Laatste berichten
Archief
bottom of page