top of page

MOTIVEER, INSPIREER, CREËER EN INNOVEER DOOR DE JUISTE INFRASTRUCTUUR.

Bijna alle Vlaamse homogene Kunstscholen bouwen of verbouwen. Ze wijzigen of passen hun infrastructuur aan om de kwaliteit van hun onderwijs te optimaliseren. Het kunstonderwijs heeft nood aan specifieke scholen, aan aangepaste lokalen. Lokalen waar je van elkaar kan leren ongeacht de discipline van je opleiding, waar je mekaar kan inspireren door samenwerken, waar je jezelf kan ontplooien tot ruimdenkende kritische jongvolwassenen. Kunstateliers die passie en enthousiasme uitstralen, die leren en werken stimuleren. Muzieklokalen die akoestisch een eiland vormen waarin je ongeremd muziek kan maken zonder je af te vragen of er iemand last van heeft, Danszalen waarin je jezelf kan zijn, kan bijsturen, kan springen zonder de angst voor kwetsuren. Dramaklassen waarin stemvorming en presentatietechnieken, zang en expressie uitbundig aan bod kunnen komen. Black-boxen waarin de volledige aandacht wordt toegespitst op de spelkwaliteiten. In de Vlaamse Kunstscholen wordt er hard gewerkt zodat bij nieuwe of vernieuwde infrastructuur de juiste keuzes gemaakt worden om het leerproces te optimaliseren. Hierbij enkele voorbeelden van “good practice”: Een 300-tal leerlingen, leerkrachten en personeel van Kunstschool Genk zijn op 9 januari verhuisd naar een splinternieuw gebouw. De nieuwbouw is geënt op het oude schoolgebouw, maar straalt vernieuwing uit. Met haar basic, maar tegelijk imposante gebouw wil de school het verband tussen architectuur en onderwijs benadrukken. Ook de keuze voor een combinatie van eerlijke materialen als beton, glas en hout – die de school een industriële look geven – onderstreept dit. In het gebouw zelf is bewust gekozen voor ruime lokalen. De grootte en de openheid ervan creëren de dynamiek van echte ateliers. De ateliers voor beeldende kunsten zijn geschakeld – aan elkaar en aan de gang - om uit te nodigen tot samenwerking en het ateliergevoel nog te vergroten. Grote ramen zorgen voor veel natuurlijk licht en bieden een inspirerende kijk op de buitenwereld en de omgeving. Tegelijkertijd brengen de materialen (ook hier veel hout) en de akoestiek rust. De naamgeving van de verschillende verdiepingen weerspiegelt de functionaliteit ervan. De gelijkvloerse verdieping (Forum) is de plaats waar leerlingen elkaar kunnen ontmoeten. Lab/Theater, Atelier en Studio verwijzen naar de taal- en andere vaklokalen, de ateliers voor beeldende kunsten en de ateliers voor multimedia. Daarnaast huisvest de school nog enkele specifieke ruimtes: een theaterzaal met 155 zitplaatsen (voor de afdeling woordkunst-drama, maar evenzeer voor theatervoorstellingen, lezingen, ouderavonden e.d.), een bibliotheek en een buitenexpo.

A changing educational model requires the transformation of the Campus College in Genk. KASOG aims to create a qualitative learning environment in Genk that challenges students in new ways to develop their knowledge for the 21st century. To realise this ambition they have outlined an educational model that requires a spatial translation of their Campus. The renovation of the Art School emphasize this ambition. A2O-architecten

Ten noordoosten van het centrum van Hasselt ligt de Kunsthumaniora van Hasselt waar, met uitzondering van ballet, het volledige gamma van het KSO aanbiedt. Het voorbije decennium is het leerlingenaantal bijna verdubbeld tot 660 leerlingen. Ze vinden onder meer hun gading in de opleidingen podiumkunsten, beeldende kunsten, audiovisuele vorming en architecturale kunsten. Het plaatsgebrek en de behoefte om een kwalitatief aanbod aan artistieke vakken te blijven aanbieden, noopten de directie om hun schoolinfrastructuur uit te breiden. De nieuwbouw van 5000 m² bestaat uit een vijftal clusters opgebouwd rond een centrale, ingesloten patio. Deze hoofdzones zijn de eetzaal, de sportzaal, de theaterklassen voor de afdeling Woordkunst-Drama, de klassenvleugel en de ontmoetingsruimte die uitgeeft op de bibliotheek en studiezaal. Het gebouw bestaat uit twee verdiepingen. Een glazen passerelle creëert een fysieke doorgang van en naar de bestaande gebouwen. De architecten van Stéphane Beel architects legden relaties tussen de verschillende richtingen en onderdelen van de school. Door de transparantie en logische ruimtelijke indeling komen leerlingen in contact met andere opleidingen en gebeurtenissen. Kruisbestuiving, gemeenschapsgevoel en een brede open blik, zijn hiervan het logische gevolg.

‘De leerlingen mogen niet in een hokje zitten en alleen maar opgesloten in hun klas zitten. We legden relaties tussen de verschillende onderdelen van de school. In dit ontwerp kunnen de leerlingen door het gebouw heen iets anders zien gebeuren wat ook interessant kan zijn voor hun opleiding. Die relaties zijn in elk ontwerp en elke school belangrijk, maar zeker in een kunstschool.’

Stéphane Beel - architect Elke ruimte heeft zijn eigen functie en karakteristieken. Het groeperen van die lokalen was op akoestisch vlak een uitdaging die de ontwerpers niet uit de weg zijn gegaan. In de theaterklassen moeten kinderen ongeremd kunnen zingen en dansen. In de studieklas moet het rustig en stil zijn. Toch bevinden deze lokalen zich boven elkaar en dat werkt bijzonder goed. Aan alle wanden, vloeren en plafonds zijn meer-eisen gesteld naar geluidsisolatie en akoestiek toe. Zo ligt de vloerplaat van het muzieklokaal op een rubberen mat en is er in de theaterklassen gekozen voor akoestische wanden en plafonds die tegelijkertijd sfeer geven aan de ruimte. Een andere eis aan dit ontwerp was om de nieuwe lokalen zoveel mogelijk én zo eenvoudig mogelijk te kunnen benutten. In de Kunsthumaniora zijn de meeste ruimtes multifunctioneel opgevat en flexibel ingedeeld. De 4 autonome theaterklassen kunnen omgebouwd worden tot één theaterzaal met uitschuifbare tribune met 120 zitjes en daarboven nog eens een regiekamer. De polyvalente ruimte is tegelijkertijd een inkomzone, een spel- en ontspanningsruimte tijdens lesvrije momenten, een locatie voor toonmomenten, voorstellingen en allerlei activiteiten van een brunch tot zelfs een kerstmarkt. Alle binnenmuren zijn wit, tamelijk clean en uitgerust met ophangsystemen. Perfect voor het vlot organiseren van talrijke toonmomenten. Er heerst een mooi contrast tussen innovatie en authenticiteit. De klassen zijn uitgerust met moderne digitale borden. Het zijn touch screens met ingebouwde pc’s en een uitstekende beeldkwaliteit. Dit systeem maakt bekabeling en beamers overbodig; een hele verbetering voor de leerkrachten. Toch kreeg ‘het boek’ ook een opwaardering. De directie is ervan overtuigd dat kunstwerken, architectuur en fotografie beter tot hun recht komen op papier dan op een scherm. De nieuwe bibliotheek is heel open en toegankelijk. Ze geeft uit op de ontmoetingsruimte en studiezaal en heeft transparante scheidingswanden. Volgens de nieuwe studieregels mogen leerlingen nu boeken uitlenen tijdens hun studiemoment. Nu wordt de studietijd beter benut. Sinds een jaar wordt er effectief gestudeerd en niet meer enkel gehangen en gebabbeld. Dat is een enorme vooruitgang.

Laatste berichten
Archief
bottom of page