top of page

KSO uit de kast


Fotografie - Ann Gewillig

Vandaag komen we met het kso uit de kast. Toekomstgericht moet ik zeggen: vandaag komen we met het domein kunst uit de kast. Door in 8 steden letterlijk op straat te komen willen we meer bekendheid geven aan de kleinste onderwijsvorm. Niet omdat we zo graag meer leerlingen willen of omdat we andere onderwijsvormen als concurrentie zien. Neen, we doen dit omdat vele ouders en kandidaat-leerlingen, zeker uit de kansengroepen, de troeven van het kso niet voldoende kennen. En daardoor mislopen een aantal jonge mensen de kans om een studiekeuze te maken die aansluit bij hun persoonlijk talent en die tegelijk toekomstgericht is. Een keuze die kan gaan van de A van architectuur tot de Z van zang,maar die altijd een dubbele finaliteit heeft: het ontwikkelen van artistieke competenties en het voorbereiden op hoger onderwijs. Onze leerlingen krijgen in alle studierichtingen een stevig curriculum van algemeen vormende theoretische vakken en van competentiegerichte kunstvakken. Dit aanbod zorgt er voor dat onze leerlingen afstuderen als kritische en creatieve jongvolwassenen die mee vorm kunnen geven aan onze maatschappij en die over de nodige competenties beschikken om vervolgonderwijs aan te vatten zowel binnen als buiten de kunsten.

Een keuze voor KSO is ook een keuze waar leerlingen zich goed bij voelen. Wanneer hen gevraagd wordt wat zij zeker op de school bewaard willen zien, dan scoort met aanzienlijke voorsprong het woordje ‘sfeer’ het hoogst. Hiermee bedoelen ze niet enkel dat ze hun school leuk of cool vinden maar vooral dat ze zich sterk aangesproken voelen in hun persoon. De individuele begeleiding in de artistieke vakken biedt kansen voor zelfstandig werken en doet een appèl op de eigen verantwoordelijkheid. De appreciatie voor hun artistiek talent naast hun cognitieve mogelijkheden helpt hen een positief zelfbeeld te ontwikkelen.

KSO jongeren zijn jongeren die zich goed voelen omdat zij voelend met het hart en werkend met de handen de kronkels van het denkend hoofd leren sturen. En met die kennis, vaardigheden en waarden mogen zij de toekomst met vertrouwen tegemoet zien. Ondernemingszin en aanpassingsvermogen zijn kwaliteiten die veel KSO-leerlingen levenslang meedragen.

Om al die redenen zijn wij fier op ons KSO en komen we vandaag uit de kast. We, dat is een gevarieerde verzameling mensen die minstens één iets gemeenschappelijk hebben: directie zijn van een middelbare school die uitsluitend studierichtingen aanbiedt binnen het kso. Wij, en voor ons onze voorgangers, vormen al tientallen jaren een peergroep die good practices uitwisselt, die bekommernissen deelt en samen naar oplossingen zoekt voor gemeenschappelijke uitdagingen. Onze kracht is altijd geweest dat wij in een goede samenwerking tussen alle netten voor onze onderwijsvorm een zelfde standpunt innamen, zowel bij de onderwijsverstrekkers als bij de overheid. Uit deze groep is nu, voor het eerst, dit initiatief gegroeid om met het kso in de openbaarheid te komen. Een project waarbij we er van uitgaan dat het succes heeft en dat we de volgende jaren zullen herhalen, wie weet met meer scholen die kso aanbieden en in meer steden.

Vandaag komen we met het kso uit de kast. In Aalst trekken de leerlingen de stad in, in Antwerpen trekt een stoet richting stadsschouwburg voor een show met muziek, hedendaagse dans en ballet. Brugge zal worden opgeschrikt door een flashmob aan het stadhuis, in Brussel zullen de treinreizigers die de noord-zuidas gebruiken worden verblijd met muziek, dans en beeldende kunst. In Genk trekt de kunstschool de stad in en zullen voorbijgangers gevraagd worden mee te werken aan de lessen, in Gent wordt de stadshal ingenomen door dansers en muzikanten. In Hasselt krijgen basisscholen workshops aangeboden en wordt overal in de stad muziek, dans en beeldende kunsten gebracht en in Leuven zijn er op verschillende plaatsen artistieke pop-ups. Kso uit de kast sluiten we morgenavond af met een concert van en in de Kunsthumaniora Brussel. U bent van harte uitgenodigd!

Laatste berichten
Archief
bottom of page