top of page

Via kunstbad tot creatief ondernemerschap

Jongeren gaan gretig via grillige paden op zoek naar hun talenten. Eenmaal ze die ontdekken, wacht de boeiende ontplooiing. De ene gaat voor sport, de andere voor gastronomie, een derde voor wetenschap of voor kunst en creativiteit. Indien de jongeling zijn gading vindt in kunst en creativiteit , biedt het rijke Vlaamse onderwijslandschap hem of haar 2 mogelijkheden aan: het kunstsecundair onderwijs of het deeltijds kunstonderwijs. Een beetje kort (door de bocht) samengevat: een kunstdagschool of kunstonderwijs in je vrije tijd. Het is niet het doel van deze tekst om één van beide opties tot de beste te verheerlijking, absoluut niet. Beide verdienen hun plaats in het onderwijslandschap. Wel wil deze tekst enkele voordelen van het kunstsecundair onderwijs in de kijker plaatsen. Keuze maken De opleidingskeuze wordt vooral bepaald door de breedte van de ambities van de jongeling. Als hij of zij kunstonderwijs wenst te combineren met een ASO-, TSO- of BSO-richting, dan moet dat kunnen en dan is DKO een prima optie. Indien niet, dan is KSO een uitstekende keuze omdat het theoriepakket sterk is en omdat de werkdruk er erg hoog ligt. De leerling wordt permanent gedwongen theorie en praktijk te plannen in een behoorlijk gevuld weekschema. Die combinatie maakt dat KSO- leerlingen achteraf perfect kunnen doorstromen naar gepaste richtingen hoger onderwijs. De complexe wereld van vandaag smeekt trouwens om creatieve mensen die fris, nieuw en anders tegen de dingen durven aankijken. In een creatieve richting geboetseerde ondernemers zijn dus voor onze samenleving een must geworden.

Een kunstbad Ongetwijfeld bent u vertrouwd met het idee van een talenbad: onderdompeling in een taal, zodat je op den (korte) duur die taal ademt. Op die manier functioneert ook kunstsecundair onderwijs. Maar liefst 35 uur per week ben je in de kunstschool, waar permanente tentoonstellingen van werken van eigen afdelingen (in de gangen), kunstvakken, gesprekken met je medeleerlingen en met leraren kunst ademen. Door die aanhoudende prikkels kom je haast als vanzelf in een creatieve modus. Wederzijdse bevruchting Dat kunstvakken in het kunstonderwijs zich op kunst en creativiteit richten, verbaast niemand. Dat gebeurt trouwens in het deeltijds kunstonderwijs ook. In KSO echter, zijn ook de theorievakken grotendeels ondersteunend (van ver en van dichtbij) bij die kunstvakken. In de les wiskunde bijvoorbeeld, is het onderdeel gulden snede van erg groot belang zowel voor de leerling van beeldende, audiovisuele als voor die van architecturale kunsten. Het vak kunstgeschiedenis is er een topvak. Ook de studiereizen die kunstleraren er op het getouw zetten naar Rome, Barcelona en andere kunststeden, zorgen voor vakoverschrijdende voeding. Expertise in huis Omdat een homogene KSO-school alle kunstdisciplines onder één dak heeft, heb je als leerling, maar ook als leraar en directie permanent expertise beschikbaar om via verschillende media creatief te zijn. Door de vele contacturen op een dagschool kan je de leraar die specialist is in een vakgebied dat voor jou voor een bepaald project ook nuttig zou kunnen zijn, makkelijk inschakelen. Ook qua vakoverschrijdende kennisuitwisseling biedt een kunsthumaniora opportuniteiten (van theorie naar praktijk en omgekeerd). Thuis zijn op school Uit onderzoek bleek dat leerlingen een groot welbevinden hebben op een kunsthumaniora. Het onderzoek ging niet na of ze graag werken natuurlijk, maar wel stelde het vast dat ze zich thuisvoelen op een kunstschool. Als je 35 lesuren per week in een omgeving kan zijn, waar je je goed voelt, dan kan het pedagogisch aanbod niet anders dan ook je persoonlijkheid raken en verrijken. De leerling voelt zich ongetwijfeld ook thuis in het deeltijds kunstonderwijs, maar zoals het woord zelf zegt, is dat slechts deeltijds. Wat met de andere productieve uren van de week? Als jongeren dus het kunstzinnige talent in zichzelf wensen te ontplooien, kan dit via KSO of via DKO. Beide mogelijkheden bieden middelen aan om je persoonlijkheid met creatieve kunsten te ontwikkelen. Voor wie niet noodzakelijk een andere ASO-, TSO- of BSO-richting ambieert, heeft het KSO echter een aantal extra troeven. De hele omkadering is er kunstgericht, theorievakken en kunstvakken bevruchten er elkaar en de leerlingen voelen er zich tot 35 lesuren per week thuis. Het toekomstig ondernemerschap is aan de creatieve medemens. KSO biedt de perfecte voedingsbodem om die kunstscheppende persoonlijkheid te ontplooien.

Laatste berichten
Archief
bottom of page