top of page

KSO NIEUWS is een initiatief van de Kunstgroep, de contactgroep van alle Vlaamse KSO-scholen. Onze expertise en jarenlange traditie van netoverschrijdend overleg moet bepalend zijn voor de toekomst van het voltijds kunstsecundair onderwijs.

HET PROJECT KUNSTSECUNDAIR ONDERWIJS

De intrinsieke opdracht van onderwijs bestaat in het creëren van kansen voor jonge mensen om hun denken en voelen te scholen. Zo kunnen zij de wil ontwikkelen om met zelfvertrouwen en verantwoordelijkheid hun toekomst tegemoet te zien. In een maatschappij die zich kenmerkt door voortdurende ecologische en economische veranderingen en door een wereldwijde uitbreiding van hoogtechnologische toepassingen, duiken steeds nieuwe vragen op. In de zoektocht naar antwoorden blijkt creatief denken vanuit een ethisch en esthetisch aanvoelen meer en meer een noodzakelijke aanvulling te zijn op cognitieve competenties.

Hoe beter de waarneming geoefend wordt, hoe krachtiger het vermogen tot aanpassing vorm kan krijgen, een kwaliteit die maatschappelijk sterk bevraagd en gewaardeerd wordt. In elk opvoedingsproject zou dit aspect een centrale plaats moeten innemen. Vanuit dit oogpunt biedt het Kunstsecundair Onderwijs (KSO) unieke ontplooiingskansen door een breed georiënteerde basisvorming te combineren met kunstzinnige activiteiten. Het dynamische proces van dialoog met en de onderzoekende verhouding tot de gehanteerde materialen en uitdrukkingsvormen draagt bij tot de ontwikkeling van een beweeglijk denken. Zo leren jongeren om te gaan met de realisatie van open levensdoelen.

bottom of page